/

שטח המגרש – 660 מ"ר      שטח בנוי – 420 מ"ר     שנת אכלוס – 2005

רמת השרון 03

נגישות