/

שטח המגרש – 764 מ"ר      שטח בנוי – 387 מ"ר      שנת אכלוס – 2008

רמת השרון 02

נגישות