/

שטח המגרש – 560 מ"ר      שטח בנוי – 440 מ"ר          שנת אכלוס – 2006

רמת השרון 01

נגישות