/

שטח בנוי – 200 מ"ר        שנת אכלוס – 2009

פנטהאוס בתל אביב

נגישות