/

שטח המגרש 935 מ"ר   שטח בנוי –  395 מ"ר    שנת אכלוס – 2009

הרצליה פיתוח

נגישות