/

שטח מגרש :  500 מ"ר     שטח בנוי : 275 מ"ר      שנת אכלוס : 2013

הוד השרון 3

נגישות