/

שטח מגרש :  300 מ"ר     שטח בנוי : 320 מ"ר      שנת אכלוס : 2013

הוד השרון 2

נגישות