/

שטח המגרש – 2,100 מ"ר    שטח בנוי – 685 מ"ר     שנת אכלוס – 2004

הוד השרון 01

נגישות